Macro

Macro

Onderzoek

Macro

Onderzoek

Verandering van sociale en technologische lock-in. Missiegedreven: missie naar een wereld die ervoor zorgt dat ons enige huis, de aarde, niet kapot gaat.

Meso

Dialoog

Meso

Dialoog

Groepen, mindful communicatie, naar geweldloze dialoog. Transitie van ieder voor zich (me-first) naar samen voor elkaar (we-first)

Micro

processen

Micro

processen

individuele processen ondersteunend die nodig zijn om deze transfer mogelijk te maken.

Individuele mindfulness trainingen: Minder ego en like-dislike reflexen, meer loslaten, generositeit en (zelf-)compassie.
Bijdrage aan kennisontwikkeling via PhD trainingen (skills training)